Yleistä yhdistyksestä

Kanavan Koirakilta ry on Asikkalassa toimiva koiraharrastuseura. Yhdistyksemme on Suomen Agilityliiton (SAGI), Suomen Kennelliiton (SKL) ja Salpauselän kennelpiirin jäsenyhdistys. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1990. 

Tarjoamme jäsenillemme ohjattua agilitykoulutusta, rally-tokoa sekä arkitottelevaisuutta viikottaisissa treeniryhmissä. Agilityn alkeiskursseja järjestämme 1-2 kertaa vuodessa. Agilityn alkeiskurssin pääsyvaatimuksena on vähintään arkitottelevaisuuskurssin suorittaneen taitotaso. Edellisten lisäksi järjestämme myös muita kurssimuotoisia koulutuksia. 

Harrastajistamme suurin osa on mukana agility-ryhmissä ja loput joko rally-tokossa tai arkitottelevaisuusryhmissä. Syys- ja kevätkaudella pidämme noin kerran kuukaudessa epäviralliset agilitykilpailut eli epikset. Epikset ovat matalan kynnyksen agilitykilpailuja, joissa voi harjoitella kilpailutilannetta ja samalla testata taitotasoaan agilityssa. Myös rally-tokossa olemme järjestäneet ensimmäiset kaikille avoimet epikset 19.5.2019. 

Omatoiminen harjoittelu on jäsenillemme mahdollista ns. vapaaharjoitteluaikoina. 

Keskitalvella järjestämme Koulutuskeskus Salpauksen avoimien ovien eli Kissanpäivät-tapahtuman yhteydessä koirien match shown. 

Harjoittelupaikkamme on Koulutuskeskus Salpauksen maneesi, joka sijaitsee idyllisessä maalaismaisemassa Asikkalan kirkonkylässä osoitteessa Laurellintie 55, 17320 Asikkala. 

Mikäli koulutus, erilaisten tapahtumien järjestäminen ja mukava koiraharrastustoiminta kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä. 
Jäsenhakemuksen voit tehdä kohdassa Liity jäseneksi.

Kanavan Koirakilta ry:n säännöt


1 § Yhdistyksen nimi on Kanavan Koirakilta ry, ja sen kotipaikka on Asikkalan kunta. 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää agilityharrastusta sekä muuta koiriin liittyvää harrastustoimintaa. Toiminnan perustana on koirien fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimien Salpausselän Kennelpiiri ry:n ja Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n alaisena jäsenjärjestönä. 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää ja ohjaa jäseniään kasvattamaan ja opettamaan koiriaan, järjestämällä koulutustilaisuuksia sekä näyttelyitä, kokeita, kilpailuja ja kursseja.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, jonka johtokunta hyväksyy joko varsinaiseksi, ainais-, perhe- tai nuorisojäseneksi. Yhdistys voi johtokunnan esityksestä ja kevätkokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua kunniajäsenekseen toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Muilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 

5 § Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi ½ johtokunnan jäsenistä on läsnä. Johtokunta ratkaisee käsiteltävät asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät tehdyt päätökset ja mahdollisesti tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjat tarkistetaan johtokunnan seuraavassa kokouksessa. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla. 

6 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asia- kirjoineen sekä johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. 

7 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on tehtävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköisesti. 

8 § Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 2. todetaan kokouksen laillisuus 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksut sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 4. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, muut jäsenet sekä toiminnantarkastaja ja hänen sijaisensa 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi- huhtikuussa: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 2. todetaan kokouksen laillisuus 3. esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto 4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

9 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ellei jäsen täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan, hänet voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 läsnä olevista on kannattanut. 

10 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, muodostaa rahastoja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräystä, arpajaisia sekä yleisiä huvitilaisuuksia. 

11 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain kevätkokouksen päätöksen perusteella. Jotta muutosesitys tällöin tulisi hyväksytyksi, vaaditaan ¾ määräenemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

12 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi, ja joista toisen on oltava kevätkokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat siirretään yhdelle tai useammalle koira-asiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen päätöksen mukaan. Kokouskutsussa on mainittava esityksestä purkaa yhdistys. 

13 § Muuten noudatetaan, mitä laissa ja asetuksissa yhdistyksistä säädetään.
Copyright (c)2019, All Rights Reserved.